Menu
Nezařazené

Jaký je skutečný potenciál IoT?

Internet je zdrojem obrovského množství článků a odborných publikací na téma potenciál IoT. Tyto texty se zabývají vývojovými trendy na následující roky a také předjímají, ve kterých segmentech najde IoT největší uplatnění. Každý si po chvíli položí otázku, kde se tato čísla vzala a jestli jsou vůbec důvěryhodná. Doporučujeme sledovat informace renomovaných společností, které se internetem věcí zabývají dlouhodobě.

Kam na ty správné informace?

  • IoT Analytics: přední poskytovatel tržních statistik a strategických business informací pro internet věcí, AI, cloud, edge a průmysl 4.0.
  • Gartner Insights: poskytuje výzkumné zprávy pro IT služby, včetně IoT. Blog je zdrojem obsáhlých zpráv o technologiích IoT.
  • McKinsey & Company: americká konzultační firma s celosvětovou působností. IoT se věnuje pravidelně, systematicky a do hloubky.

Potenciál IoT přes fyzická prostředí

Posledně jmenovaná společnost přišla v roce 2015 se zajímavým pohledem. Ve své rozsáhlé zprávě The Internet of Things: Mapping the Value Beyond the Hype analyzuje dlouhodobý potenciál internetu věcí a odhaduje ekonomický potenciál devíti segmentů IoT do roku 2025. Zpráva vychází z pečlivé analýzy více než 150 konkrétních aplikací IoT napříč globální ekonomikou.

V průběhu analýzy McKinsey dospěla k závěru, že identifikovat potenciál IoT v rámci standardních odvětví (jako např. stavebnictví, automobilový průmysl, hotelnictví) není ideální. Mnohem vhodnější je podívat se na přínos IoT přes fyzická prostředí, ve kterých se různá IoT řešení aplikují. Blíže tuto segmentaci specifikuje uvedená tabulka.


Zpráva z roku 2015 odhadovala, že IoT vytvoří do roku 2025 ekonomickou hodnotu v rozmezí 4 — 11 miliard USD. O šest let později v McKinsey zveřejnili novou zprávu The Internet of Things: Catching up to a accelerating chance, která aktualizovala analýzu z roku 2015 a také zhodnotila, jak byla prognóza z roku 2015 úspěšná.

Přestřelený odhad

První výsledky ukázaly, jak těžké je odhadnout potenciál zcela nové technologie. McKinsey ve druhé zprávě dospěla k závěru, že:

  • IoT v období 2015 — 2021 vytvořilo ekonomickou hodnotu ve výši 1,6 miliardy USD, což je pod spodní hranicí odhadu z roku 2015.
  • Po aktualizaci odhadů z roku 2015 vyšlo, že ekonomická hodnota vytvořená IoT do roku 2025 bude v rozmezí 2,8 – 6,6 miliardy USD, tedy o cca 40 % nižší než byly předpoklady z roku 2015.

Co brzdí pořádný rozjezd?

Odborníci z McKinsey ve zprávě identifikovali řadu příčin, které stojí přijmutí řešení IoT v cestě.

Řízení změn

Firmy a státní aparáty přistupují k IoT jako k technologickému projektu sbírající data. IoT bude přinášet přidanou hodnotu až tehdy, pokud subjekty změní na základě získaných dat svoje fungování.

Instalace

Složitá a nákladná instalace jsou jednou z největších překážek. Nasazení IoT ve velkém měřítku vyžaduje téměř vždy pořádný zásah do infrastruktury, ne-li vybudování nové.

Kybernetická bezpečnost

Zejména řešení pro firemní segment musí mít silné zabezpečení na všech úrovních. Ztráta kontroly nad koncovými body IoT prvků by pro řadu firem mohl mít fatální dopady.

Interoperabilita

Nedostatek interoperability (schopnosti různých systémů vzájemně spolupracovat) brání zařízením v autonomním připojení vzájemné spolupráci s jinými chytrými zařízeními a službami, což je pro firmy překážkou při budování automatizovaných ekosystémů.

Soukromí

Toto se týká zejména B2C řešení. IoT na jedné straně může poskytovat skvělé služby, na straně druhé lze z poskytnutých dat odvodit chování a návyky osob. Všechny společnosti zpracovávající IoT data by měly data uchovávat pouze po nezbytně nutnou dobu a potom je mazat nebo alespoň anonymizovat.

Co bude v roce 2030?

Nová zpráva McKinsey odhaduje, že do roku 2030 by IoT mohlo přinést ekonomickou hodnotu v rozmezí 5,5 — 12,6 miliardy USD. Tabulka ukazuje, jak je tato hodnota rozdělena do devíti segmentů (fyzických prostředí). Zelená barva ukazuje spodní hranici rozpětí a šedá horní hranici. Největší potenciál mají továrny, které tvoří 32 % až 39 % z celkového odhadu. Následují je města, maloobchodní prostředí a lidské zdraví, které se na odhadu podílí srovnatelnou velikostí jako továrny.

Potenciál IoT: segmentace

Co říct na závěr? Byť se odhady různých institucí o potenciálu IoT značně liší, v jednom se shodují. Hlavní přínos IoT se očekává v aplikacích pro B2B prostředí, která by měla tvořit až 65 % hodnoty.